İsmet CIRIK

Daire Başkanı
Dahili: 1500
e-posta: ismetc[@]sinop.edu.tr

Hilal SEZER

Sekreter
Dahili: 1501
e-posta: hsezer[@]sinop.edu.tr

Özlük Hakları ve Tahakkuk Birimi

Altuğ ATLI

Şube Müdürü
Dahili: 1503
e-posta: altugatli[@]sinop.edu.tr

Ayhan KONYUŞ

Bilgisayar İşletmeni
Dahili: 1504
e-posta: akonyus[@]sinop.edu.tr

Hilal KOCA

Bilgisayar İşletmeni
Dahili: 1509
e-posta: hkoca[@]sinop.edu.tr

İdari İşler, Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

Haşim GÜLER

Şube Müdürü
Dahili: 1502
e-posta: hguler[@]sinop.edu.tr

Ali Rıza ERMİŞ

Bilgisayar İşletmeni
Dahili: 1511
e-posta: aliermis[@]sinop.edu.tr

Bütçe Plan ve Satın Alma Birimi

R. Doğuş UYSAL YAYLA

Şube Müdürü
Dahili: 1507
e-posta: uysalru[@]sinop.edu.tr

Yaşar ARSLAN

Şube Müdürü
Dahili: 1518
e-posta: yarslan[@]sinop.edu.tr

Hicran GÜL ALBAYRAK

Şef
Dahili: 1507
e-posta: hicrangul[@]sinop.edu.tr

Semih GÜRBÜZ

Şef
Dahili: 1506
e-posta: semihgurbuz[@]sinop.edu.tr

Varol ONUR

Şef
Dahili: 1516
e-posta: vonur[@]sinop.edu.tr

 İdari İşler,Sivil Savunma,Koruma ve Güvenlik Birimi 

Sinan ÜZÜLMEZ

Sivil Savunma Uzmanı
Koruma ve Güvenlik Müdürü
Dahili: 1508/1514
e-posta: suzulmez[@]sinop.edu.tr

Reşit SARCAN

Koruma ve Güvenlik Müdür Yardımcısı
Dahili: 1517
e-posta: rsercan[@]sinop.edu.tr

Mustafa BAŞSOY

Teknisyen
Dahili: 1505
e-posta: mustafabassoy[@]sinop.edu.tr

Mustafa YÜKSEK

Büro Personeli
Dahili: 1508
e-posta: myuksek[@]sinop.edu.tr

Mehmet ASLAN

Koruma ve Güvenlik Grup Amiri
Dahili: 1513
e-posta: maslan[@]sinop.edu.tr

Muharrem SARIKAYA

Koruma ve Güvenlik Grup Amiri
Dahili: 1513
e-posta: msarikaya[@]sinop.edu.tr

Mustafa EFE

Koruma ve Güvenlik Grup Amiri
Dahili: 1513
e-posta: mustafaefe[@]sinop.edu.tr

İsa AMANVERMEZ

Koruma ve Güvenlik Grup Amiri
Dahili: 1513
e-posta: isaamanvermez[@]sinop.edu.tr

Alptekin BAK

Koruma ve Güvenlik Grup Amiri
Dahili: 1513
e-posta:
alptekinb[@]sinop.edu.tr